Vanaf je achttiende en na een oefenperiode van minimaal drie maanden, kan je een praktijkexamen voor rijbewijs B afleggen. Om je optimaal voor te bereiden, kan het helpen dat je het verloop van zo’n praktijktest kent.

Deel 1: gevaarherkenningstest

Een praktijkexamen rijbewijs B bestaat uit twee delen. Deel één is een gevaarherkenningstest of risicoperceptietest via de computer. Door middel van deze test wordt er nagegaan of je de gevaren in het verkeer op tijd en op een correcte manier kan inschatten. Tijdens de test bekijk je vijf korte video’s die een verkeerssituatie tonen. Na elk filmpje krijg je een multiple choice vraag.

Deel 2: proef op de openbare weg

Deel twee van het examen is een rijtest op de openbare weg. Dit deel leg je af met vrije begeleiding of onder begeleiding van een zelfstandig instructeur of een erkende rijschool. Tijdens deze proef word je getest op het correct uitvoeren van bepaalde manoeuvres zoals achteruitrijden of draaien in een straat. Daarnaast moet je zelfstandig kunnen rijden op de openbare weg en je voertuig correct beheersen en het verkeersreglement toepassen. Op basis van al deze proeven oordeelt de rijexaminator over je rijvermogen.

Examenvoertuig

Deelnemen aan het examen doe je met een examenvoertuig. Dit voertuig moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet er onder andere op de achterruit een L-teken zichtbaar zijn en een tweede achteruitkijkspiegel zijn. Ook moet de wagen proper en administratief en technisch in orde zijn.

Rijschool

Indien je het examen niet met vrije begeleiding kan afleggen, kan je de hulp inschakelen van een erkende rijschool. Je kan je bijvoorbeeld beroepen op de rijschool waar je lessen hebt genomen, ter voorbereiding van je examen. Heb je geen voorafgaande lessen gevolgd, maar wil je alsnog begeleid worden door een rijschool? Dat kan. Wil je bijvoorbeeld een betrouwbare rijschool in Leuven vinden, zoek er dan eentje online met goede reviews.

Kostprijs

Benieuwd wat een praktijkexamen rijbewijs B kost? Afhankelijk van het examencentrum, kost dit je tussen de 40 en de 50 euro. De meeste centra geven de voorkeur aan een elektronische betaling.

Praktisch

Leg je het examen af onder vrije begeleiding, dan moet je op voorhand een afspraak maken. De dag van het examen meld je je aan aan het loket, mét je begeleider en de nodige documenten.

Als je het praktijkexamen aflegt onder begeleiding van een instructeur of erkende rijschool, maakt de rijschool de afspraak voor jou. Op de dag van het examen, meld je je eveneens aan aan het loket, samen met de instructeur.