Meditatie en mindfulness worden steeds populairder, rustgevende kruiden vliegen de toonbank over en tot rust komen is eigenlijk alles wat we tegenwoordig willen… Nu blijkt dat ervaren mediteerders en personen die aan mindfulness doen, hoger scoren op verschillende aspecten van sociale cognitie, zoals emotionele herkenning. Dit blijkt uit nieuw onderzoek dat werd gepubliceerd in Frontiers in Psychology.

Sociale cognitie

Ondanks de groeiende interesse in meditatie, “is er weinig bekend over hoe mindfulness gerelateerd is aan sociale cognitie”, schreven de onderzoekers in hun nieuwe studie. “In dit verband hebben sommige auteurs gesuggereerd dat vaardigheden op het gebied van meditatie en mindfulness nuttige hulpmiddelen kunnen zijn om sociale cognitiedomeinen te bevorderen, hoewel onderzoek op dit gebied schaars is en weinig studies formeel dergelijke kwesties hebben aangepakt.”

Om dit onderwerp te onderzoeken, dienden de onderzoekers psychologische beoordelingen toe aan 30 Spaanse personen die mediteerden en 30 gezonde niet-mediterende personen die op elkaar werden afgestemd op geslacht, leeftijd en etniciteit. De deelnemers aan de meditatiegroep hadden allemaal ten minste 1 jaar meditatie-ervaring.

Empatisch vermogen

De meditatie-personen scoorden vaak hoger op empathische aspecten. Ze waren ook vaak beter in het herkennen van emoties op basis van gezichtsuitdrukkingen en het afleiden van de ware intentie achter indirecte spraakuitingen. De mediteerders vertoonden ook vaker een verminderde vijandigheidsbias, wat betekent dat ze de negatieve acties van iemand eerder als onbedoeld dan als opzettelijk beschouwden.

“De resultaten waren in de verwachte richting en bevestigden dat mediteerders beter presteerden op sociale cognitie-indices dan niet-meditatoren,” zeiden de auteurs van de studie.

De onderzoekers ontdekten dat mediteerders ook aanzienlijk hogere niveaus van dispositionele aandacht hadden, een persoonlijkheidskenmerk dat iemands bewustzijn en aandacht beschrijft voor wat hij op dit moment denkt en voelt. Dispositionele mindfulness was op zijn beurt gerelateerd aan verschillende sociale cognitie-uitkomsten.

Kanttekeningen

Toch zijn er enkele kanttekeningen, volgens de onderzoekers. “Bijvoorbeeld, mensen die ervoor kiezen om zich bezig te houden met mindfulness hebben in eerste instantie gewoon een hoger niveau van sociale cognitie, en de redenen voor het beoefenen van mindfulness-meditatie kunnen daarom verband houden met hun resultaten,” legden de onderzoekers uit. Toekomstig onderzoek zou ook kunnen profiteren van grotere, meer diverse steekproeven van deelnemers.